Oferta

Oferujemy Państwu trzy formy pomocy: 

 

  • PSYCHOTERAPIA
  • BADANIA PSYCHOLOGICZNE
  • SUPERWIZJA

 

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia to metoda lecząca większość schorzeń i problemów natury psychologicznej, a także wspierająca rozwój osobisty pacjenta.

Pierwszą formą kontaktu z nami są zazwyczaj 4 konsultacje, których celem jest ustalenie zakresu trudności, z jakimi Państwo zgłaszacie się do psychoterapeuty i wypracowanie optymalnej formy pomocy.

Wynikiem konsultacji jest propozycja psychoterapii w Ośrodku bądź skierowanie do innej placówki, która zapewni pomoc bardziej dostosowaną do Państwa trudności. Specjalizujemy się w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

 

Psychoterapia indywidualna ma formę 45 lub 50 – minutowych sesji odbywających się co najmniej raz w tygodniu, a czasami częściej.

Psychoterapia par i małżeństw  to spotkania 50 – minutowe bądź dłuższe, odbywające się najczęściej raz w tygodniu.

Psychoterapia krótkoterminowa - proponujemy także Państwu terapię skoncentrowaną na rozwiązaniu i lepszym zrozumieniu bieżących kłopotów. Wtedy zazwyczaj umawiamy się na konkretną ilość spotkań, np. 8 do 12.

Psychoterapia rodzinna to spotkania 50 - 60 minutowe odbywające się tylko przy zgodzie wszystkich członków rodziny z częstotliwością ustalaną ze względu na specyfikę trudności.

Psychoterapia w małych grupach (do 8 osób) z częstotliwością 1 raz w tygodniu. Jedno spotkanie trwa 90 minut.

Nasza praca jest objęta opieką merytoryczną (superwizją) certyfikowanych superwizorów różnych uznanych organizacji w tym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Wykonujemy diagnozę i wydajemy opinie psychologiczne, które są honorowane przez większość instytucji i zakładów pracy, m.in. mogą być przydatne w orzecznictwie osób niepełnosprawnych.

Jako nieliczni w regionie posiadamy MINESOCKI WIELOWYMIAROWY INWENTARZ OSOBOWOŚCI (MMPI-2)

Używamy również innych testów psychologicznych,  w tym SKALI INTELIGENCJI WECHSLERA DLA DOROSŁYCH  WAIS-R (PL).

 

SUPERWIZJA

Ma formę 50 minutowych sesji dla psychologów i psychoterapeutów celem optymalizacji ich pracy oraz wsparcia emocjonalnego.

 

Nie wykonujemy badań dla kierowców ani dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń!

Nie przyjmujemy na NFZ